• facebook
  • flickr
  • youtube
  • mail

Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.

– Jelenések 1,18
Félvezető 2 – ApCsel29-el kiegészülve – visszapillantás

Félvezető 2 – ApCsel29-el kiegészülve – visszapillantás

Bár a cím egy kissé szokatlan és fura, egyházmegyénkből legalább 71 ember mégis könnyedén megérti már e néhány kusza szó alapján is, hogy miről fog szólni ez a rövid kis beszámoló. 71 ember vett ugyanis részt azon az egyházmegyei továbbképző alkalmon, ami Félvezető 2 címen lett meghirdetve…

Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.

– János 3,14–15

Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.

– Máté 20,28
5 / 30
123456789
Google+